• การให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพที่ได้รับการรับรองและออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมาะกับสุขภาพของคุณโดยเฉพาะ
  • ตรวจโครงสร้างร่างกายเพื่อวิเคราะห์ความสมดุลหรือความเสียหายของโครงสร้างร่างกาย รวมถึงปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและทำการแก้ไขเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อกระดูกและระบบประสาท
  • คำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของเรา ช่วยให้คุณปรับบุคลิกภาพท่าทางในชีวิตประจำวันให้ถูกลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์

 

Related Projects
0

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา