THE STORY OF “ACEMANE”

คำว่า “อะโล” (Alloeh) มาจากภาษาอาหรับโบราณ มีความหมายว่า สว่างและรสขม ส่วนคำว่าเวร่า (Vera) แปลว่าความจริง

อโลเวร่าจึงมีความหมายไปในทางเกี่ยวกับการให้ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง อโลเวร่ามีสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมากถึง 400 สายพันธุ์การที่เราเรียกพืชชนิดนี้รวมกันทุกสายพันธุ์ว่า “ว่านหางจระเข้” จึงทำให้เข้าใจผิดคิดว่ามันเหมือนกัน

อโลเวร่าที่มีฤทธิ์เป็นยาอายุวัฒนะมีเพียงสายพันธุ์เดียวคือ บาร์บาเดนซีส มิลเลอร์ (Barbadensis Miller) สายพันธุ์อื่นนอกจากนี้ อาจให้โทษมากกว่าคุณประโยชน์ ด้วยเหตุที่อโลเวร่า บาร์บาเดนซิส มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพอย่างอัศจรรย์มาตั้งแต่โบราณ แหล่งอารยธรรมในอดีตจึงมีการขนานนามอโลเวร่าสายพันธุ์นี้ว่า

อียิปต์ : พืชแห่งความเป็นอมตะ
กรีก : พืชมหัศจรรย์
จีน : ยาแห่งควาสมดุล
อินเดีย : ผู้รักษานิรนาม
ชนเผ่ามายา : น้ำพุแห่งความเป็นหนุ่มสาว
รัสเซีย : ยาอายุวัฒนะเพื่ออายุยืนยาว
เมโสโปเตเมีย : ยาอายุวัฒนะแห่งเยรูซาเล็ก

0

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา