โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia)

โรคที่ปวดทั่วทั้งตัว
เป็นโรคที่มีอาการเจ็บปวดทั่วทั้งกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ทั่วทั้งร่างกาย ซึ่งอาการเจ็บปวดนั้นจะเจ็บเมื่อถูกกระตุ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศก็ส่งผลกระทบได้ โดยอาการจะเป็นๆ หายๆ เมื่อผู้ป่วย มีอาการปวดขึ้นมาก็จะมีอาการปวดที่รุนแรงมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับคนปกติและอาการปวดนั้นสามารถปวดได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกาย เช่น แขน คอ บ่า หลัง ขา เป็นต้น

สาเหตุ
โรค fibromyalgia ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากปัจจัยทั้งทางร่างกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ปัจจัยเสื่ยงต่อการเกิดโรค

  • มีความเครียดสูง
  • มีเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงมาก
  • เคยได้รับการผ่าตัด
  • การติดเชื้อ เช่น hepatitis B, hepatitis C
  • ผู้ที่มีปัญหาต่อการนอนหลับ
  • ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า
  • มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อาการ
อาการสำคัญคือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดทั่วร่างกาย และมีอาการปวดที่รุนแรงมากกว่าคนปกติ โดยอาการปวดนั้นจะรู้สึกกล้ามเนื้อปวดตึง ปวดเหมือนถูกของแหลมทิ่มแทง มีภาวะกล้ามเนื้อกระตุก อ่อนเพลีย นอนไม่หลับโดยมีชั่วโมงการนอนหลับสนิทน้อยแค่ 3-4 ชั่วโมง/วัน มีความรู้สึกไวต่อการกระตุ้น เช่น แสง สี เสียง มีอาการปวดศีรษะ ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นเรื้อรังเป็นๆ หายๆ ทั้งนี้เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นต่อจิตใจ เช่น ความเครียด อารมณ์ไม่ดี ซึมเศร้าก็จะทำให้อาการปวดรุนแรงขึ้นได้
โรค fibromyalgia นั้นมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มอาการของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เพียงแต่จะมีอาการล้า อ่อนเพลีย ปวดตึง ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน โดยมีอาการดังกล่าวนานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

การรักษา
โรค fibromyalgia นั้นมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคนี้ ฉะนั้นการรักษาจึงต้องไปแก้ไขที่สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยการจัดสภาวะแวดล้อมที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยเครียด กดดันหรือมีภาวะทางอารมณ์ในเชิงลบ สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย แล้วที่สำคัญคือต้องให้เวลากับการรักษาผู้ป่วยที่นานพอสมควร

การรักษาทางกายภาพบำบัด
การรักษานั้นจะมุ่งเน้นไปที่การลดปวด ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อเฉพาะจุดตามอาการที่แสดงออกมา โดยใช้ hot pack, electrical stimulation, ultrasound, massage เป็นต้นดูเพิ่มเติม

0

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา