“เรนโบว์ อโรคายาล” รีสอร์ทสุขภาพแบบองค์รวม

เรนโบว์ อโรคายาล (Rainbow Arokayal) ให้การดูแลบำบัดสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกายและจิตใจ ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้นานาพันธุ์และสายน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่ผสานพลังด้านบวกส่งเสริมความสงบและร่มเย็น เพียง 60 กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ ณ ที่แห่งนี้ เรนโบว์ อโรคายาล คุณจะดื่มด่ำกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวใจสำคัญของศูนย์สุขภาพ เรนโบว์ อโรคายาล คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การล้างพิษระดับลึกด้วยคลื่นพลังงานฟาร์อินฟราเรด (FIR) และประจุลบ (Negative Ions) เสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารสุขภาพและปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญของเรนโบว์ อโรคายาล

การบริการของเราได้จัดเตรียมให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล อาทิ โปรแกรมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วนและโรคมะเร็ง เป็นต้น พร้อมทั้งโปรแกรมเพื่อพักผ่อนกายและใจซึ่งคุณสามารถนำกลับไปปฏิบัติเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

0

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา