เก๊าท์ (Gout)

By | อาการ

จัดเป็นโรคที่พบมากโรคหนึ่ง โดยเกิดจากการสะสมของกรดยูริกในกระแสเลือดมากกว่าปกติ ซ…

Read More